32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI dla edukacji wczesnoszkolnej XXI edycja „Rodzina w poezji dziecięcej”

XXI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TEMATYKA:

„Rodzina w poezji dziecięcej”

CELE KONKURSU:

  •  Pobudzenie wyobraźni  dziecka
  •  Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego
  •  Rozwijanie zdolności artystycznych wypowiadania się w słowie
  •  Umiejętność obcowania z pięknem zawartym w utworach literackich
  • Wyszukiwanie i promocja młodych talentów

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór literacki (poezja). 
  2. Do każdego kolejnego etapu należy wybrać i zgłosić trzech uczestników.
  3. Uczeń, który otrzymał tytuł Mistrza Recytacji Powiatu Olkuskiego, nie bierze udziału w kolejnych edycjach Konkursu Recytatorskiego.
  • Oprócz klasyki preferowane są wiersze autorów mniej znanych.
  • Warunkiem uczestnictwa  jest nadesłanie karty zgłoszenia na adres:                                                                       

Szkoły Podstawowej                              lub              Szkoły Podstawowej  Nr 1                      

 im. Tadeusza Kościuszki                                       im. M. Kopernika    

 w Chechle                                                                w Olkuszu

ul. Kluczewska 56                                                     ul. Jana Kantego 5         

32-310 Klucze                                                           32-300 Olkusz

 Tel/fax 32-6420-002                                                  (0-32)643-04-93

 e-mail: spchechlo@wp.pl                                          e-mail: sp1.olkusz@interia.pl

Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie upływa dnia :

30 listopada 2023 r.

Organizatorzy:

SP nr 1 w Olkuszu: mgr Iwona Kulawik, mgr Joanna Kocjan, mgr Renata Nieć, mgr Danuta Kędzierska-Juzaszek

SP Chechło: mgr Eleonora Lazurowicz–Senejko, mgr Agnieszka Jurczyk-Szatan, mgr Monika Zalewska


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status