32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„ŻYWY OBRAZ – roślinna kompozycja”

dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej
i uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu olkuskiego.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status