32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PODWÓJNY SUKCES GABRYSI

PODWÓJNY SUKCES GABRYSI

Gabriela Brąblik, uczennica klasy VII, zdobyła dwie nagrody w Konkursie literacko-plastyczno-ekologicznym pt. “Chrońmy źródła wody” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Teatralno –Literackie w Olkuszu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu oraz Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Olkuszu. Patronat honorowy objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Burmistrz Miasta Bukowno, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom,Wójt Gminy Klucze, Wójt Gminy Bolesław oraz Wójt Gminy Trzyciąż . Gabrysia zdobyła I miejsce w konkursie literackim (opiekun p. Marzanna Waśniowska ) oraz III miejsce w konkursie plastycznym ( opiekun p. Ryszard Smaruj). Serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status