32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PIERWSZE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

PIERWSZE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów Konkursu Plastycznego pn. „Ja też chronię środowisko”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze.

Do konkursu zgłoszonych zostało w sumie 139 prac, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I -III i klasy IV -VIII.

W kategorii klas I – III II miejsce zajęła Alicja Mosur z kl. I, a Maria Michta z kl. II otrzymała wyróżnienie.     

W kategorii klas IV-VIII II miejsce przypadło Natalii Pokwap z kl. VI.

                        Konkurs Plastyczny pn.: „Ja też dbam o środowisko” był realizowany pod patronatem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, jako jedno z zadań projektu pn.: „Gmina Klucze dba o dobry klimat”, dofinansowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań i działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszej części społeczeństwa. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu, za pomocą którego przedstawią sposób dbania o Naszą wspólną planetę.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status