32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PIERWSZA POMOC W SZKOLE

PIERWSZA POMOC W SZKOLE

14 listopada 2022 r. wszyscy uczniowie klas I-IV, a następnie V-VIII uczestniczyli w szkoleniu ratowniczym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.

Dzieci i młodzież zostali bardzo dokładnie zapoznani ze wszystkimi etapami takiej pomocy, czyli z bezpieczeństwem swoim i poszkodowanego, oceną stanu poszkodowanego, sprawdzeniem czynności życiowych, wzywaniem pomocy, dzwonieniem pod numer alarmowy oraz resuscytacją krążeniowo-oddechową u dorosłych, dzieci i niemowląt. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się, czym jest urządzenie AED i do czego służy, a także nauczyli się, jak udzielać  pomocy w przypadku różnego rodzaju obrażeń, które mogą zdarzyć się w domu lub w szkole.

Szkolenie przeprowadził pan Andrzej Żaba – strażak PSP, ratownik medyczny i specjalista ds. BHP. Dziękujemy Fundacji CEMEX “Budujemy Przyszłość” za udzielone wsparcie finansowe na ten cel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status