32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

“Pamiętamy o Niepodległej”

“Pamiętamy o Niepodległej”

25.04.2024 r. uczniowie 6 klasy naszej szkoły wysłuchali w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach wykładu pt. “Ziemia olkuska w dobie odzyskania niepodległości”, wygłoszonego przez P. Jacka Sypienia – historyka, dziennikarza i regionalisty, a zorganizowanego w ramach projektu pn. “Pamiętamy o Niepodległej”.

Tematyka wykładu była związana z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym oraz regionalnym, zostały przytoczone ważne wydarzenia, miejsca i postaci, a w szczególny sposób postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i legioniści, którzy wpisali się w historię regionu i gminy Klucze, naszej “małej ojczyzny”. Dzięki działaniom projektowym zostały przypomniane fakty dotyczące polskiego czynu niepodległościowego i ukazana droga do niepodległości, a upowszechnianie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturowym, historią walk o niepodległość, jej odzyskaniem, a później budową niepodległego państwa polskiego jest dla nas głównym celem.

Warto przypomnieć, że w naszej gminie rozegrała się jedna z ważnych bitew – bitwa pod Krzywopłotami, jedna z pierwszych bitew Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, dlatego ta ziemia jest nam od innych droższa…

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status