32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego dla tych klas.

Uczniowie klas IV-VIII pozostają w trybie zdalnym nauki.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, zostanie zorganizowana nauka w szkole.

Ponadto będzie prowadzona działalności opiekuńcza dla uczniów klas I-III ( zajęcia świetlicowe).

Dla chętnych uczniów VIII klasy zostaną zorganizowane konsultacje dotyczące egzaminu w grupach do 5 uczniów.

Obiady będą wydawane od 20.01.2021 r.(środa)

Opłaty za obiady na m-c styczeń i luty 2021 przyjmujemy od  18 stycznia do  22 stycznia 2021r., przy portierni . Prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Cena jednego obiadu 3,50zł

8 dni x 3,50zł = 28,00zł za styczeń

20 dni x 3,50zł = 70,00zł za luty

Razem do zapłaty  98,00 zł 

Szczegóły organizacyjne pobytu dzieci w szkole zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status