32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

Informujemy, iż opłatę za obiady należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r.

Przypominamy, iż od dn. 20 grudnia nauka odbywa się w formie zdalnej.

Ilość obiadów w miesiącu grudniu: 13 x 3,50 zł= 45,5 zł .

Do 22 grudnia uczniowie uprawnieni do dowozu są zobowiązani do uiszczenia opłaty za bilet .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status