32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

Zapisy na obiady i płatność za wrzesień 2021r. będą przyjmowane w dn. 1-3 września br. w godz. 8.00-15.00 w okienku przy portierni. Obiady będą wydawane od 6 września 2021r. Koszt jednego obiadu wynosi 3,50zł. Opłata za wrzesień wynosi 19 dni x 3,50zł = 66,50 zł.

Prosimy o terminowe wpłaty i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status