OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

Opłaty za obiady na miesiąc wrzesień należy uiścić do dn. 20.09.2023r.

Opłata wynosi: 18 dni x 6,50 = 117 zł.

Opłat należy dokonać w godz. 7.30-9.00 oraz 13.30-14.30, w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Opłaty będą zbierane na dyżurce w okienku przy wejściu głównym do szkoły.
Termin uiszczania opłat za posiłki ustala się z góry do 20-ego dnia bieżącego miesiąca.

 Cena za obiad wynosi 6,50 zł. 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole istnieje możliwość dokonania odpisu, przy czym fakt nieobecności należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka w szkole. Wycieczki zbiorowe należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niekorzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek. 

W przypadku braku zgłoszenia kwota nie będzie zwracana. 

Uczniowie, którzy nie zapłacą w terminie, zostaną skreśleni z listy i nie będą wpuszczeni na obiad od nowego miesiąca. 

W razie odpisów w danym miesiącu u uczniów skreślonych z listy  będzie  możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy lub wykorzystania zaległych obiadów na początku następnego miesiąca. 

W razie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 32 6457097. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status