32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

MISTRZOWIE BEZPIECZEŃSTWA

MISTRZOWIE BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki firmie CEMEX Polska uczniowie klas 5-8 realizowali ciekawy projekt edukacyjny online z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa – Mistrzowie Bezpieczeństwa.

Projekt opiera się na 4 modułach dotyczących promowania bezpiecznych zachowań w życiu codziennym: nad wodą, w szkole i w domu, bezpieczeństwa na drodze i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu było wyposażenie dzieci i młodzieży w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Mamy nadzieję, iż po odbytym szkoleniu każdy z nich może zyskać miano Mistrza Bezpieczeństwa, dzięki czemu czas wakacyjnego odpoczynku spędzą z dala od zagrożeń.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status