32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY

W dniu 10.01.2023 r. najpierw uczniowie naszej szkoły, później kilkoro nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym mediacji i komunikacji bez przemocy. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr. Zbigniewa Wieczorka, wykładowcę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w ramach współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją “CEMEX-Budujemy przyszłość”, Fundacją Edukacji Biznesowej, a naszą szkołą.

Poprzez mediację młodzi ludzie uczą się sposobu osiągania swojego celu i realizacji swoich potrzeb. Mediacja uczy też brania odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Uczniowie będący stronami konfliktu mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania spoczywa na rękach stron. Mediator pomaga jedynie uczniom we wspólnej rozmowie, negocjacjach i w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i  jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie  oraz stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przeprowadzone warsztaty z zakresu mediacji z całą pewnością pozwolą na poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Dziękujemy za cenne wskazówki i inspiracje do dalszej pracy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status