32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

“LEKCJE O FINANSACH”

“LEKCJE O FINANSACH”

Nasza szkoła za pośrednictwem Gminy Klucze jako Wnioskodawcy pozyskała dotację z Ministerstwa Finansów na realizację programu „ Lekcje o finansach” w kwocie 14.400 zł.

W ramach tego programu w klasach 5-8 zostaną przeprowadzone lekcje matematyki, WOS-u i godziny wychowawczej związane  z tematyką finansów.

Ponadto zostaną zakupione materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia w/w lekcji.

Podsumowaniem programu będzie 2-dniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy dla uczniów kl. 5-8, podczas której uczniowie poznają zasady funkcjonowania instytucji finansowych.

Wkład własny w kwocie 3.600 zł zapewniają rodzice uczestników wycieczki.

„Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status