32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Kurs językowy w Rydze (Łotwa)

Kurs językowy w Rydze (Łotwa)

W dniach 1.08.21 r. do 13.08.21 r. pani Magdalena Barczyk uczestniczyła w kursie zorganizowanym w Rydze, stolicy Łotwy. Tematyką kursu była aktualna wiedza dotycząca metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego, ale także uczestnicy mogli podzielić się swoim doświadczeniem i uzyskać bardzo użyteczne wskazówki do swojej pracy – metody, formy, źródła pozyskiwania informacji o języku i kulturze w nowoczesnym aspekcie, z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji. Zajęcia były bardzo interesujące i obfitowały w rozmaite ciekawostki językowe,  utwory filmowe, muzyczne i inne osiągnięcia kultury rosyjskiej.

W tym czasie jej miejscem zamieszkania był dom rodziny goszczącej rosyjskojęzycznej. Spędzony tam czas  umożliwił zdobycie dodatkowych informacji o realiach życia na Łotwie, tradycjach, kulturze i historii.

Miejsce, w którym odbywał się kurs wywarło na uczestniczce niezatarte wrażenie. Ryga jest bowiem pięknym miastem, niezwykle atrakcyjnym dla turystów, których może zauroczyć swoimi zabytkami, muzeami, parkami i budowlami sakralnymi.

Udział w kursie zakończył się otrzymaniem certyfikatu i zdecydowanie będzie miał wpływ na dalszą pracę nauczyciela języka rosyjskiego oraz propagowanie wśród uczniów chęci poznawania  i nauki innych języków.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status