32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Kurs językowy na Malcie.

          Realizacja programu PO WER Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dofinansowana ze środków Unii Europejskiej cd.

Kolejni nauczyciele naszej szkoły mogli skorzystać z zagranicznego wyjazdu umożliwiającego doskonalenie języka angielskiego.
17 września p. Beata Kruszenko i p. Paulina Wołowicz poleciały na Maltę, najmniejszy kraj UE wyróżniający się nie tylko gęstością zaludnienia, ale też ilością szkół językowych.

       W tych trudnych czasach, w ciągu 2 tygodni, nauczycielki nie tylko kształciły swoje kompetencje językowe w Sprachcaffe, ale  miały przyjemność poznać wspaniałych ludzi z Malty, Czech, Japonii, Bułgarii, Brazylii, Węgier, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Słowacji i Polski. Wspólna praca na zajęciach, ale też liczne rozmowy potwierdzają, że choć różnimy się kulturowo, czasem diametralnie, nadal jesteśmy takimi samymi ludźmi. A dzięki tej różnorodności, świat jest po prostu bogatszy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status