32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ” Z ORŁEM BIAŁYM PRZEZ STULECIA”

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu w celu uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała gminny konkurs pod hasłem „Z Orłem Białym przez stulecia”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Posłanka na Sejm RP Agnieszka Ścigaj oraz Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.Konkurs ten, wpisujący się w akcję MEN „Szkoła Pamięta – edycja 2020”, odbywał się w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

W kategorii plastycznej uczniowie klas I-III przygotowywali pracę zatytułowaną: „Orzeł Biały – symbol państwa polskiego”. Natomiast klasy IV-VIII miały szansę zaprezentować swój talent literacki, pisząc legendę lub wiersz na temat: „Orzeł Biały – symbol dążeń Polaków do wolności i suwerenności”.

Na tegoroczny konkurs napłynęło w sumie 31 prac. Zdolności plastyczne uczniów doceniło jury w składzie: Anna Płachecka-Śniadach i Anna Bałazy. Zwycięzcami zostali:

1miejsce – Maja Mstowska – Szkoła Podstawowa w Bydlinie

2 miejsce – Franciszek Skowron – Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

3 miejsce – Piotr Januszek – Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

wyróżnienie – Roksana Samoiluk – Szkoła Podstawowa w Bydlinie

Oryginalne i pomysłowe prace literackie o wysokim poziom językowym wskazało jury w składzie Iwona Boruń, Marzanna Waśniowska i Marzena Wojtacha, nagradzając uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy IV-VI

Legenda

I miejsce – Laura Adamik –     Szkoła Podstawowa w Kluczach

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

Wiersz

I miejsce – Aleksandra Wydmańska       Szkoła Podstawowa w Kluczach

II miejsce – Aleksander Barakomski      Szkoła Podstawowa w Kluczach

III miejsce – Kuba Dolezy                      Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie

Klasy VII-VIII

Legenda

I miejsce – Kamil Banyś    Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

II miejsce – Kinga Bąk      Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

III miejsce – nie przyznano

Wiersz

I miejsce – Gabriela Brąblik     Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Alicja Pilarczyk   Szkoła Podstawowa w Kluczach

Cieszymy się, że podjęta przez nas inicjatywa propagowania Orła Białego jako znaku naszej dumy narodowej spotkała się z zainteresowaniem nauczycieli i uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Add Comment

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status