32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „Bez przemocy życie jest fajne – zapamiętaj to dokładnie”

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „Bez przemocy życie jest fajne – zapamiętaj to dokładnie”

ORGANIZATOR:Centrum Usług Społecznych w Kluczach

ADRESACI:klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia, dorośli

ZADANIE KONKURSOWE:

Prace uczniów mają promować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości oraz uświadamiać możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych bez stosowania przemocy.

W przypadku prac literackich forma jest dowolna (opowiadanie, wiersz, rozprawka, itp.). Przewiduje się wprowadzenie podziału na poezję i prozę. Konkursowa praca literacka musi być pracą własną Uczestnika.  Praca plastyczna może być pracą rodzinną. Należy ją wykonać w formacie A3, techniką płaską.

TERMIN: do 15.11.2023r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status