32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS FOTOGRAFICZNY „TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – mieszkańców Powiatu Olkuskiego.

Celem konkursu jest podtrzymanie i kultywowanie wśród uczniów – mieszkańców Powiatu Olkuskiego górniczych tradycji Ziemi Olkuskiej, przybliżenie lokalnej tożsamości i tradycji związanej m.in. z kopalnią ZGH ,,Bolesław” w Bukownie, rozwijanie osobistych zainteresowań, kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz patriotycznej mieszkańców Powiatu Olkuskiego, poszerzenie wiedzy na temat lokalnej kultury oraz pobudzenie refleksji nad otoczeniem społecznym i dziedzictwem kulturowym „Małej Ojczyzny”.

ORGANIZATOR: Organizatorami Konkursu są Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Fundacja ZGH „Bolesław” w Bukownie.

ADRESAT Konkurs przeznaczonyjestdlauczniówszkółpodstawowych i ponadpodstawowych – mieszkańcówPowiatuOlkuskiego.

I kategoria – uczniowieod 9 do 11 lat

II kategoria – uczniowieod 12 do 14 lat

III kategoria – uczniowieod 15 do 17 lat

IV kategoria – uczniowieod 18 do 20 lat

ZADANIE KONKURSOWE:

  1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Ziemi Olkuskiej przez Uczestników Konkursu.
  2. Inspiracją do kadrów zdjęciowych powinny być miejsca nawiązujące do górniczych tradycji Ziemi Olkuskiej, m.in. Kopalnia Wiedzy o Cynku, ekspozycja PODZIEMNY OLKUSZ, olkuska Starówka, olkuski Silver Park, kaplica w Tłukience, szyby Chrobry i Dąbrówka wraz z otaczającą je infrastrukturą, średniowieczne ślady sztolni m.in. Pileckiej i Ponikowskiej oraz Grodzisko w Starym Olkuszu.
  3. KażdyUczestnikmożezgłosićmaksymalnietrzyZadaniaKonkursowewłasnego autorstwa.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do Pracy Konkursowej oświadczenia, wypełnionego przez uczestników pełnoletnich oraz przez opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Prace bez dołączonego oświadczenia nie biorą udziału w Konkursie.
  5. Zadanie Konkursowe (w formie pliku graficznego) należy dostarczyć osobiście na nośniku pamięci lub przesłać na adrese-mail: wypozyczalnia-dzieci@biblioteka.olkusz.pl do dnia 30 września 2023 r. do godziny 23:59 – DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU (z dopiskiem: TRADYCJE GÓRNICZE ZIEMI OLKUSKIEJ W OBIEKTYWIE)
  6. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi załącznik nr 2 i opisać według wzoru:

– Imię i Nazwisko,

– Kategoriawiekowa (wiek/klasaautorapracy)

– Tytułfotografii (ZadaniaKonkursowego),

– Nr tel. UczestnikaKonkursu/opiekunaprawnego.

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Biblioteki: https://www.biblioteka.olkusz.pl/ najpóźniej do 9 października 2023 r.

TERMIN: 30 września 2023 r.

 WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

1. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach 2000×1500 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 DPI.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

 Wszelkie pozostałe istotne szczegóły oraz załączniki są w linku na stronie Biblioteki:

https://www.biblioteka.olkusz.pl/o-bibliotece/1065-powiatowy-konkurs-fotograficzny-tradycje-gornicze-ziemi-olkuskiej-w-obiektywie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status