32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS CZYTELNICZY

KONKURS CZYTELNICZY

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

„Świat książkowych nastolatków”

 1. Konkurs „Świat książkowych nastolatków” jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

im. Orła Białego w Jaroszowcu.

 • Celem konkursu jest:
 • promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły,  
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie,
 •  zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania,
 • budowanie przyjaznej relacji biblioteka – uczeń.
 • Głównym zadaniem konkursowym jest  przeczytanie jednej z zaproponowanych książek:

Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

 • Konkurs jest jednoetapowy i ma formę testów sprawdzających znajomość proponowanych książek. Uczniowie przystępują do konkursu w wyznaczonym terminie.
 • Uczniowie mają 40 minut na rozwiązanie testu.
 • Udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów: 
 • za uzyskanie co najmniej 85% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego;
 • za uzyskanie co najmniej 70% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego;
 • uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają dyplomy oraz nagrody.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status