32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KONKURS CZYTELNICZY „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

KONKURS CZYTELNICZY „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

Wpisując się w 25. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”, przeznaczonego dla uczniów klas od VI do VIII ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego.

XI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

ORGANIZATOR: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 

ADRESACI: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od VI do VIII ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczestników typuje szkoła

ZADANIE KONKURSOWE: Uczestnik dostarcza nagrany film, na którym czyta fragment prozatorskiego utworu Zbigniewa Herberta. Film powinien być wykonany na nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym w popularnym formacie: AVI, DVD, MP4, MPG (MPEG) lub WMV. Czas trwania filmu max. 4 min. UWAGA!!! Tytuł pliku powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, który jest recytatorem tekstu.

ZGŁOSZENIE PRACY NA KONKURS: Wraz z nadesłaną pracą należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia, załączony do Regulaminu (zał. nr 2). Uczestnicy przesyłają fragmenty z nagraniem za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: biblioteka.olkusz@wp.pl (inne adresy e-mailowe nie będą uwzględniane!) lub na płytach CD dostarczają do organizatora (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu): Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29b 32-300 Olkusz (z dopiskiem: KONKURS). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oświadczenia, wypełnionego przez opiekunów prawnych dziecka (zał. nr 1).

TERMIN:  20 listopada 2023 r. (podana data jest ostatecznym terminem wpływu materiału konkursowego do organizatora konkursu).

SZKOLNY KOORDYNATOR: p. Marzanna Waśniowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status