32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

KARTKA DLA RODAKA

KARTKA DLA RODAKA


Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza do udziału w akcji ” Kartka dla Rodaka”.

Biorąc udział w akcji własnoręcznie przygotowujemy świąteczne kartki pocztowe (z wypisanymi życzeniami i podpisane). Kartki będą wysłane do Rodaków zamieszkałych
poza granicami kraju w państwach takich jak Kazachstan, Litwa,
Obwód Kaliningradzki (Rosja), Czarnogóra, Białoruś, Ukraina, Czechy, Belgia, Kanada, Łotwa, Armenia, Gruzja, Estonia, Mołdawia, Nowa Zelandia, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Wielka Brytania, Chorwacja, Macedonia i Włochy.
Kartki należy dostarczyć do p. Aleksandry Rutkowskiej lub p. Pauliny Wołowicz w nieprzekraczalnym terminie 05.11.2021.
Kartki należy przygotować schludnie i estetycznie, bo dla wielu
odbiorców będą pamiątką z Ojczyzny przechowywaną przez
długi czas.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status