32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

I Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny

I Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych
z powiatu olkuskiego do udziału w I Powiatowym Turnieju Frazeologicznym.

Celem konkursu jest:

– podnoszenie kompetencji językowych z wykorzystaniem polskiej frazeologii,

– propagowanie kultury języka polskiego,

– rozwijanie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią,

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności w malowaniu z wykorzystaniem związków frazeologicznych.

Powiatowy TURNIEJ Frazeologiczny będzie miał formę:

– ilustracji wybranego przysłowia dla klas I-III;

– testu wiedzy dla klas IV-VI;

– testu wiedzy dla klas VII – VIII.

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach:

– dla klas I-III – konkurs na Najlepszą Ilustrację Wybranego Przysłowia;

– dla klas IV-VI o tytuł MŁODSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII;

– dla klas VII-VIII o tytuł STARSZEGO MISTRZA FRAZEOLOGII.

Turniej objęty został Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze.

Informacje o konkursie można uzyskać: 

www.sp-klucz@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, ul. Zawierciańska 30, 32-310 Klucze, tel: 326428519, e-mail: spklucz@op.pl

Serdecznie zapraszamy uczniów z Państwa Szkoły do udziału w I Powiatowym Turnieju Frazeologicznym.

Z pozdrowieniami,

Anna Konieczniak

Renata Zawisz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status