32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „MAŁY MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „MAŁY MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

ORGANIZATOR: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 

ADRESACI: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od III do V ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczestników typuje szkoła.

ZADANIE KONKURSOWE: Uczestnik dostarcza nagrany film, na którym czyta fragment „Legend polskich” autorstwa Wandy Chotomskiej”. Film powinien być wykonany na nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym w popularnym formacie: AVI, DVD, MP4, MPG (MPEG) lub WMV. Czas trwania filmu max. 4 min. UWAGA!!! Tytuł pliku powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, który jest recytatorem tekstu.

ZGŁOSZENIE PRACY NA KONKURS: Wraz z nadesłaną pracą należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia, załączony do Regulaminu (zał. nr 2). Uczestnicy przesyłają fragmenty z nagraniem za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: biblioteka.olkusz@wp.pl (inne adresy e-mailowe nie będą uwzględniane!) lub na płytach CD dostarczają do organizatora (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu): Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29b 32-300 Olkusz (z dopiskiem: KONKURS). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oświadczenia, wypełnionego przez opiekunów prawnych dziecka (zał. nr 1).

TERMIN:  2 lutego 2024r. (podana data jest ostatecznym terminem wpływu materiału konkursowego do organizatora konkursu).

Wyniki zostaną ogłoszone 21 lutego 2024 r. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

SZKOLNY KOORDYNATOR: p. Iwona Boruń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status