32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

EDUKACJA EKOLOGICZNA Z WFOŚiGW W KRAKOWIE

EDUKACJA EKOLOGICZNA              Z WFOŚiGW W KRAKOWIE

Organizacja Zielonej Strefy Relaksu czyli zmiana wystroju placu szkolnego poprzez nasadzenia nowych roślin, zakup koszy do segregacji śmieci, montaż budek lęgowych, tablic edukacyjnych, altany ogrodowej i mebli z europalet, warsztaty dla uczniów i mieszkańców o tematyce ekologicznej- to tylko niektóre działania, które staną się udziałem naszej szkoły dzięki pozyskanej dotacji w ramach edukacji ekologicznej w WFOŚiGW.

Kwota dotacji: 42 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 37 700,00 zł.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status