32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA  EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

W dn. 25 października odbyło się w naszej szkolenie na temat wdrażania metod edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności i ochronę owadów pszczołowatych. Uczestnikami byli nauczyciele wszystkich szkół oraz zespołów-szkolno-przedszkolnych z terenu Gminy Klucze.

Uczniowie klas 4 i 6 wzięli także udział w zajęciach warsztatowych pt. ” “Poznajemy świat owadów”. Szkolenie było elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pszczoły i Trzmiele, nasi Przyjaciele”. Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA z Łodzi, a nasza szkoła miała zaszczyt być partnerem zorganizowanego wydarzenia w związku z trwającą już 2 lata współpracą z Fundacją.

Projekt jest elementem działań proekologicznych firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. Także z firmą CEMEX, jak i Fundacją CEMEX “Budujemy przyszłość” mieliśmy już okazję współpracować przy realizacji przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem przestrzeni naszej szkoły, tak by była strefą relaksu w duchu ekologii.

Cenimy sobie współpracę międzysektorową, dzięki niej może skorzystać cała społeczność.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status