32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

“DOBRY START 300+”

“DOBRY START  300+”

Informujemy, iż od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status