32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

„Chrońmy źródła wody” – konkurs

„Chrońmy źródła wody” – konkurs

Wodociągi Olkuskie wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszeniem Teatralno – Literackim w Olkuszu zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego „Chrońmy źródła wody” pod patronatem honorowym

 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

 Burmistrza Miasta Bukowno,

 Wójta Gminy Klucze,

 Wójta Gminy Bolesław.Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status