32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ZIEMIA – NASZ DOM!!!

ZIEMIA – NASZ DOM!!!

Jesteśmy, myślimy, działamy…

Uczniowie  Szkoły Podstawowej  w Jaroszowcu z wielkim zaangażowaniem biorą udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego….
Przeprowadzają eksperymenty, doświadczenia, wywołujące wiele emocji, nie jeden raz zdziwienie i zaskoczenie na twarzach dzieci. Porządkują wiedzę na jego temat.  Rozwijają wrażliwość słuchową i koncentrację uwagi. Wykonują prace plastyczne.

           Usystematyzowana wiedza umacnia  nas wszystkich w głębokim poczuciu odpowiedzialności za ochronę środowiska, a zarazem za życie w lepszym świecie oraz pozwala zaszczepić empatię i prawo dzieci
do eksperymentów.

Zaangażowanie, pomysłowość, kreatywność, działanie i wiedza przyczyniają się do wiary, że świat będzie lepszy i piękniejszy.

Karolina Bąk_kl.2.
Karolina Bąk_kl.2.
Antonina Gregorczyk_kl.2.
Bartosz Krzystański_kl.2.
Michał Dąbek_kl.2.
Oleg Krzywicki_kl.2.
Karolina Bąk_kl.2.
Radosław Olek_kl.2.
Wiktoria Hryniewicka_kl.2.
Cyprian Barczyk
Franciszek Skowron
Julian Domagała
Karolina Bąk
Oleg Krzywicki
Radosław Olek
Tymon Przewłoka
Cyprian Barczyk
Jakub Januszek
Michał Dąbek
Oleg Krzywicki
Paweł Micyk
Radosław Olek
Julian Domagała
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status