32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ZIELONA STREFA RELAKSU

ZIELONA STREFA RELAKSU

W Szkole Podstawowej w Jaroszowcu dobiegły końca realizacje projektów pod wspólną nazwą Zielona Strefa Relaksu.

Dzięki nim powstały nowe rabaty z kwiatami i krzewami, Ścieżka Sensoryczna, Ścieżka Barw oraz Zapachów i Miniogród Zielny.

Ponadto dla uczniów spragnionych ruchu powstała Strefa Aktywności w postaci urządzenia sprawnościowego i małej huśtawki. Całość wystroju została dopełniona przez małą architekturę: mamy nową altankę, meble z europalet, studnię ogrodową , pergole, budki lęgowe i tablice informujące o występujących w ogrodzie roślinach i zwierzętach oraz o segregacji śmieci.

Ogród sensoryczny daje możliwości poznawania środowiska za pomocą różnych zmysłów. Wielogatunkowa i wielobarwna kolekcja krzewów, roślin łąkowych i ziół oddziałuje na zmysły wzroku, węchu, smaku i dotyku. Dzieci przy sprzyjających warunkach pogodowych będą mogły czerpać korzyści z doznań dotykowych, z uprawy ogródka ziołowego, obserwacji rozwoju roślin w różnych porach roku. Będą poznawały przyrodę poprzez bezpośrednie doświadczenie. Na tej bazie rozwiną świadomość o bogactwie, zróżnicowaniu i fascynujących związkach łączących świat przyrody i człowieka. Poza tym wielomiesięczne nauczanie zdalne spowodowało u nich zmniejszoną aktywność fizyczną, brak kontaktu z rówieśnikami spowodował u nich izolację. Rozwój aktywności i przebywanie wśród roślin będzie stanowić dla uczniów i ich rodzin swego rodzaju terapię i powrót do symbiozy człowieka i natury. Urządzenie do rozwoju aktywności to doskonałe narzędzie do codziennej gimnastyki i ruchu, systematyczne ćwiczenia wzmacniają układ ruchu dziecka, a także rozwijają koordynację ruchów i siłę mięśni. Altana będzie stanowić miejsce na wyciszenie się po szalonej zabawie na urządzeniach gimnastycznych. Żadne ze zmian nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego naszych głównych darczyńców. Są to : Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, Kopalnia Dolomitu Jaroszowiec CEMEX Polska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status