ZIELONA STREFA RELAKSU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSZOWCU

ZIELONA STREFA RELAKSU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSZOWCU

Nasza szkoła realizuje zadanie pt: ” ZIELONA STREFA RELAKSU w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania: 42.200 zł.

Kwota dotacji WFOŚiGW: 37.700 zł .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status