32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ZASADY PRACY SZKÓŁ OD 26 KWIETNIA DO 2 MAJA BR.

ZASADY PRACY SZKÓŁ OD 26 KWIETNIA DO 2 MAJA BR.

INFORMUJEMY, IŻ OD DN. 26 KWIETNIA UCZNIOWIE KLAS I-III UCZĄ SIĘ W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (MIESZANYM). HARMONOGRAM ZOSTAŁ PRZESŁANY PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY. W DNIACH NAUKI STACJONARNEJ UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII UCZĄ SIĘ NADAL W SYSTEMIE ZDALNYM.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status