32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja bezpieczna droga do szkoły”

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja bezpieczna droga do szkoły”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do uczestnictwa w konkursie plastycznym promującym ideę bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody!

ORGANIZATOR
1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.
CELE KONKURSU:
– Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego.
– Uświadamianie konieczności noszenia odblasków.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego autora na kartce o formacie A3 lub A4
2. Technika prac dowolna.
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie opis:
– tytuł pracy,
– imię i nazwisko , klasę.
5. W konkursie nagradzani zostaną autorzy najwyżej ocenionych prac.
6. Konkurs odbędzie się w jednej  kategorii wiekowej:
– klasy I –III

ZASADY OCENY PRAC:
1. Zgodność z tematem, tj. przekazanych treści związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
2. Pomysłowość, samodzielność wykonania.
3. Estetyka pracy.
Prace przyjmuje do 23 września 2022r. p. Marzena  Dąbrowska w sali nr 7.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status