32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

WYCIECZKA DO BÓBRKI

WYCIECZKA DO BÓBRKI

W dniu 01.12.22 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Wycieczka ta była formą nagrody za udział w projekcie oraz konkursie gminnym “Taki był Ignacy…”, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, a honorowy patronat objął Wójt Gminy Klucze.

Naszą szkołę reprezentowali: Antonia Gregorczyk, Wiktoria Hryniewicka, Agata Wiśniewska, Wojciech Płonka i Igor Niemiec.

Pani Marzanna Waśniowska przygotowywała uczniów do konkursu, natomiast opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowała pani Paulina Szatan-Pasich.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status