32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dzień 17 września 2021 r. był dla społeczności szkolnej ważnym wydarzeniem w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Każdy z kandydatów przygotował plakat, w którym krótko zaprezentował swoją osobę oraz swój program wyborczy.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 jest następujący:

Przewodniczący – Maria Majewska

Z-ca przewodniczącego – Antoni Kulik

Członek – Emilia Smoter

Członek– Gabriela Brąblik

Dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w organizację wyborów, a także zgłoszonym kandydatom.

Wybranym życzymy samych sukcesów i dużo kreatywności!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status