32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

WAŻNE INFORMACJE!

WAŻNE INFORMACJE!

Drodzy Uczniowie!

Od 31 maja wraca nauka stacjonarna dla wszystkich klas.

Informujemy jednocześnie, iż dni 3 i 4 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach szkoła jest zamknięta.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status