32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

VI edycja Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego „Chrońmy źródła wody”

VI edycja Konkursu literacko – plastyczno – ekologicznego „Chrońmy źródła wody”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu
Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zaprasza do udziału w w/w konkursie.

Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym:
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
Burmistrza Miasta Bukowno,
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom,
Wójta Gminy Klucze,
Wójta Gminy Bolesław,
Wójta Gminy Trzyciąż.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status