32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021, ŚLUBOWANIE UCZNIÓW PIERWSZEJ KLASY

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021, ŚLUBOWANIE UCZNIÓW PIERWSZEJ KLASY

Inaczej niż w ubiegłych latach szkoła powitała uczniów w pierwszym dniu września nowego roku szkolnego 2020/21. Z uwagi na stan epidemiczny w kraju na uroczystą  akademię przybyli tylko najmłodsi uczniowie.  W sali gimnastycznej , przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zaproszona na uroczystość  pani Jarosława Kraszewska- Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty przedstawiła zebranym panią Violettę Auguścik – nowego Dyrektora szkoły oraz podziękowała za wieloletnią pracę dotychczasowemu  Dyrektorowi- panu Piotrowi Głąbkowi.  W dalszej części odbyło się Ślubowanie klasy I. Dzieci z powagą złożyły uroczystą przysięgę przed sztandarem szkoły. Obiecywały uczyć się pilnie, dbać o dobre imię szkoły oraz być dobrymi Polakami. Pasowania na uczniów symbolicznym ołówkiem dokonała  nowa pani dyrektor. Wychowawcy starszych oddziałów powitali uczniów powracających po długiej rozłące podczas spotkań w klasach. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy owocnej nauki i pracy pomimo trudnych warunków czasu pandemii, z którymi przychodzi nam się mierzyć. 

Add Comment

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status