32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Tobiasz Czyż finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Tobiasz Czyż finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

25 marca uczeń naszej szkoły, Tobiasz Czyż, przystąpił do pisemnej części finałowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 120 minut na napisanie rozprawki oraz 90 minut na test językowy to wyzwania, z którymi musieli zmierzyć się w tym dniu uczniowie z całej Polski zakwalifikowani do zawodów centralnych. Prace Tobiasza, chociaż pisane w Krakowie, będą, podobnie jak prace pozostałych uczestników, sprawdzane przez Komitet Główny w Warszawie. Najlepsi dostaną szansę  rywalizacji o tytuł laureata podczas części ustnej w Konstancinie k. Warszawy 14-15 kwietnia.

By dotrzeć do szczebla ogólnopolskiego, Tobiasz musiał osiągnąć wysokie wyniki w dwóch pierwszych etapach konkursu. Najpierw, uczestnicząc w zawodach szkolnych w październiku, pisał artykuł prasowy w oparciu o przeczytane powieści. Ta praca zrecenzowana przez opiekuna naukowego Tobiasza, p. Iwonę Boruń, trafiła do oceny Komisji Okręgowej. Następnie, w styczniu podczas zawodów okręgowych w Krakowie nasz uczeń musiał zmierzyć się z rozprawką i testem językowym. Uzyskanie wysokiego wyniku umożliwiło Tobiaszowi zaprezentowanie się w części ustnej, po której z liczbą 75,5 punktów (3. wynik z Małopolski!) znalazł się w gronie finalistów. Tym samym, zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie olimpiad przedmiotowych, Tobiasz jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona z konkursowych przygotowań przyniesie naszemu uczniowie wiele satysfakcji i przyczyni się do dalszego rozwoju pasji humanistycznych.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status