32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

“Świąteczny Masterchef”

“Świąteczny Masterchef”

Już niedługo ferie świąteczne, a to dobra okazja do rodzinnych aktywności, wspólnych zabaw, rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania tradycji rodzinnych – również tych kulinarnych dlatego zapraszamy do udziału w konkursie świątecznym.

1.ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.

2.CELE KONKURSU:

-Doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów

-Rozbudzenie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów

-Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o sztuce kulinarnej

-Zachęcenie do poznawania nowych smaków

-Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

-Propagowanie wartości rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego

-Zachęcanie rodziców do włączania się w działania prozdrowotne

3.ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest przewidziany dla uczniów naszej szkoły. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

-I grupa: klasy 1-4

-II grupa: klasy 5-8

4.TEMAT KONKURSU

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w domu tradycyjnej dla swojej rodziny potrawy świątecznej – może to być przystawka, danie obiadowe lub deser.

Następnie należy wykonać zdjęcie potrawy oraz ręcznie napisać przepis (składniki potrawy oraz sposób przyrządzenia) i pod przepisem podpisać się imieniem i nazwiskiem. Należy wysłać dwa zdjęcia: jedno samej potrawy, a drugie potrawy z położoną obok kartką z przepisem i podpisem.

Potrawa powinna być efektem rodzinnego gotowania.

Wykonać ją powinny dzieci z pomocą i pod czujnym nadzorem rodziców.

Zdjęcia potrawy oraz zgodę na przetwarzanie danych należy przesłać na adres: konkursy.szkolne.spjaroszowiec@gmail.com

do dnia 28.XII.2020 r.

Konkurs przebiega w jednym etapie. Każdy uczestnik może wystawić tylko jedną potrawę,

5. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30.12.2020r.,   a informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie www szkoły.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy konkursu mają obowiązek w sposób należyty, zgodnie z zasadami BHP oraz pod opieką rodzica korzystać z zaplecza kuchennego.

Konkurs jest konkursem wewnątrzszkolnym i trwa od 9 – 28 XII 2020 r.

Pamiętajcie, że przede wszystkim liczy się wspólne, rodzinne gotowanie i dobra zabawa 😉

Samorząd Uczniowski

Add Comment

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status