32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:
-godz. 8.00- Msza Święta
-godz. 8.45 – klasy I-VIII rozpoczęcie roku połączone ze ślubowaniem kl. I w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w salach

Informacje dodatkowe:

-w dn. 01.09. będą wydawane podręczniki wg harmonogramu:

W klasach I-IV podręczniki zostaną przekazane przez wychowawczynie w salach lekcyjnych po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.

Klasa V –  godz. 10:00 (stołówka szkolna)

Klasa VI –godz.  10:15 (stołówka szkolna)

Klasa VII – godz. 9:30 (sala lekcyjna nr 1)

Klasa VIII – godz. 10:30 (stołówka szkolna)

Uczniowie otrzymują komplety książek i są zobowiązani dbać o właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. Aby je należycie przenieść do domu,  należy mieć ze sobą torbę/reklamówkę.


– obiady będą wydawane od 05.09., cena 4,50 zł za 1 obiad – opłatę w wysokości 90,00 zł należy uiścić do 20.09.br.

– umowę ubezpieczenia NNW zawierają rodzice uczniów we własnym zakresie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status