32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PRACTICAL TEACHER – KURS METODYCZNY W LONDYNIE

PRACTICAL TEACHER – KURS METODYCZNY W LONDYNIE

Od 1.09.2019 roku nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli przygodę z programem PO WER Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki projektowi Innowacyjna Szkoła Jutra pierwsza z nauczycielek biorąca udział w projekcie mogła uczestniczyć w szkoleniu metodycznym za granicą.

19.01.2020 r. pani Marcelina Kamionka poleciała na kurs „Practical Teacher”, który odbywał się w International House London w stolicy Wielkiej Brytanii. Głównym celem zajęć było zapoznanie się z nowoczesnymi metodami oraz różnorodnymi strategiami  nauczania języka obcego dążącymi do wzmocnienia motywacji u ucznia, który powinien zajmować centralne miejsce w procesie edukacji. Kurs pozwolił zyskać wiedzę na temat dostosowywania materiałów dydaktycznych do toku nauki, wykorzystywania pomocy wizualnych w klasie, zasad pracy metodą dramy oraz projektu, wykorzystanie nauczania opartego o zadania (task-based learning), a także wykorzystania piosenek i rymowanek do zwiększenia umiejętności rozumienia tekstów mówionych. Trenerka zaprezentowała również szereg praktycznych przykładów, jak skutecznie wykorzystać narzędzia TIK podczas prowadzenia zajęć.

Międzynarodowa grupa liczyła 10 osób, nauczyciele mieli okazję wymienić się doświadczeniami i cennymi spostrzeżeniami. Nawiązana została współpraca z uczestnikami kursu pochodzącymi z różnych krajów, która jest cały czas kontynuowana. Liczne rozmowy dały możliwość wymiany światopoglądowej oraz poszerzenia kompetencji zawodowych. Wszyscy uczestnicy i trenerka otrzymali od Pani Marceliny foldery promujące jedną z największych ciekawostek przyrodniczych w Europie – Pustynię Błędowską  w gminie Klucze.

Kurs trwał dwa tygodnie, w tym czasie pani Marcelina była zakwaterowana u rodziny goszczącej, aby jeszcze lepiej zaznajomić się z angielską kulturą i tradycjami. Na powitanie dla rodziców i ich dwójki dzieci przywiozła kilka upominków i słodkości z Polski. Członkowie rodzinny byli bardzo pomocni i uprzejmi starając się jak najwięcej czasu poświęcać na rozmowy ze swoimi gośćmi, które zaowocowały podniesieniem świadomości kulturowej u naszej uczestniczki.

Instytucja przyjmująca oferowała również szereg aktywności kulturalnych w weekendy oraz popołudnia. Pani Marcelina starała się maksymalnie wykorzystać czas spędzony w Zjednoczonym Królestwie zwiedzając Londyn, a także odwiedzając Oksford, Windsor, Bath oraz Stonehenge. W ramach swojego czasu wolnego była także gościem w Elsley Primary School, szkole podstawowej znajdującej się w samym sercu Wembley. W placówce mogła przyjrzeć się jak nauczyciele w Wielkiej Brytanii prowadzą zajęcia z pisania i fonetyki w grupach młodszych i starszych. Pani Marcelina została bardzo miło przyjęta przez pana dyrektora Raphaela Mossa oraz panią Shabihę Sayed, wicedyrektor placówki. Pan Alex, nauczyciel pisania oraz wychowania fizycznego, który umożliwił to spotkanie, oprowadził ją po szkolnych korytarzach, salach lekcyjnych oraz bibliotece i czytelni.  Na pamiątkę tego spotkania Pani Marcelina zostawiła w szkolnej bibliotece książkę w języku angielskim na temat Pustyni Błędowskiej z dedykacją w środku.

Londyn to kosmopolityczne miasto, w którym zabytkowe budynki sąsiadują z nowoczesną architekturą. Szkolenie odbywało się blisko centrum, co dodatkowo umożliwiało skuteczne poznawanie stolicy. W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia. Zrealizowana mobilność pozwoli nauczycielowi wprowadzić nowe metody nauczania oraz mocniej zaangażować uczniów w naukę języka obcego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status