32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Rok 2022 już za nami.

Przyszedł czas na podsumowania i podziękowania.

Nasz plac szkolny dalej pięknieje, uczniowie brali udział w wakacyjnej wymianie młodzieży, w warsztatach, projektach oraz otrzymali piękne nagrody za udział w konkursach.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca, wsparcie i zaangażowanie wielu przyjaciół szkoły.

Wyrażając naszą wdzięczność, pragniemy za wszystko podziękować: za okazane wsparcie merytoryczne, za pomoc rzeczową i finansową oraz za poświęcony czas.

Szczególne słowa podziękowań kierujemy do:

 Pani Agnieszki Ścigaj – Ministra, Członka Rady Ministrów,

Pana Norberta Bienia – Wójta Gminy Klucze oraz Rady Gminy Klucze,

Pani Jarosławy Kraszewskiej – Dyrektora GZO oraz  współpracowników,  

Księdza Proboszcza Jana Wieczorka,

Sylwiusza Kajdy -Radnego Bogucina Dużego, Józefa Pachułasołtysa Bogucina Dużego,

KGW “Zalesie Golczowskie” i pani sołtys Agnieszki Ścigaj,

Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” – a w szczególności do Pani Dominiki Sztuki-Arak oraz Pani Agnieszki Rutkowskiej,  

Kopalni Dolomitu Jaroszowiec CEMEX , a w szczególności do Pana Tomasza Brzozowskiego, Pana Krystiana Łosia oraz Pana Krzysztofa Manowskiego,

GOK w Kluczach i w Jaroszowcu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroszowiec”,

FHU „ RAFIA”, Firmie transportowej „Latecki” Mariusz Latos i FHU „ Krzyś” z Klucz,

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie,

Instytutu Goethego w Warszawie,

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu,

Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku za rok 2021.

Jesteśmy wdzięczni Rodzicom naszych uczniów, na których zawsze mogliśmy liczyć:

 Państwu Małgorzacie i Bogusławowi Michtom, Państwu Barbarze i Michałowi Gawronom, Pani Magdalenie Nocoń, Pani Annie Pierzchale, Pani Karolinie Szocie, Państwu Paulinie i Wojciechowi Wołowiczom, Państwu Annie i Pawłowi Barczykom, Państwu Annie i Michałowi Galonom, Państwu Barbarze i Wojciechowi Bąkom, Pani Katarzynie Derdaś, Pani Joannie Krzystańskiej, Państwu Agnieszce i Markowi Olek, Panu Wojciechowi Skowronowi, Panu Sebastianowi Góralowi, Pani Annie Pędzik, Państwu Monice i Pawłowi Pokwapom, Pani Agnieszce Zienkiewicz-Solarz, Pani Paulinie Kapuścińskiej, Pani Angelice Jankowiak, Panu Dariuszowi Haberce, Pani Dorocie Wolskiej, Pani Kazimierze Wiśniewskiej, Pani Katarzynie Suder oraz Pani Gabrieli Kałwie.

Dzięki Państwa pomocy nasze plany i marzenia stają się rzeczywistością.

Jeszcze raz za wszystko dziękujemy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status