32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD DN. 31 STYCZNIA DO DN. 25 LUTEGO 2022 R.

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD DN. 31 STYCZNIA DO DN. 25 LUTEGO 2022 R.

Informuję, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2022, poz. 186) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Białego w Jaroszowcu Nr 15/2021/2022 z dn. 27 stycznia 2022r. organizacja nauczania będzie odbywać się w następujący sposób:

1.  Klasy I-IV uczą się w trybie stacjonarnym, w następujących salach: kl. 1- sala 9, kl. 2- sala 7, kl. 3- sala 10, kl. 4- sala 5. 2. Klasy V-VIII uczą się w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia w świetlicy odbywają się w trybie stacjonarnym.
4. Dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zostaną  zorganizowane zajęcia w szkole lub zostanie uczniom umożliwiona realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;
5. Dla uczniów, którzy wykazują brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostanie zorganizowana na terenie szkoły.
6. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru. 7. Szkoła zapewnia organizację  konsultacji w trybie stacjonarnym indywidualnie lub grupowo dla uczniów klasy ósmej z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.  

                                                                                                                                    

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status