32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD DN. 21 LUTEGO 2022R.

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD DN. 21 LUTEGO 2022R.

Informuję, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2022, poz. 367) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Białego w Jaroszowcu Nr 16/2021/2022 z dn. 16 lutego 2022r. nauczanie w klasach V-VIII od dnia 21 lutego br. będzie odbywać się w trybie stacjonarnym.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status