32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż wszyscy kandydaci, którzy złożyli zgłoszenie lub wnioski o przyjęcie do szkoły, zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24. Lista osób zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach wewnętrznych szkoły .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status