32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

„KREDKOBRANIE” – dziękujemy za udział w akcji

„KREDKOBRANIE” – dziękujemy za udział w akcji

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoje wielkie serce i  wzięli udział w akcji ,,KREDKOBRANIE”. Celem akcji była zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, aby wesprzeć dzieci i młodzież o polskich korzeniach, mieszkających na terenie dawnych Kresów. Wśród klas, które najliczniej włączyły się w akcję, należy wymienić kl. 4 i 2.

To wszystko dzięki Wam, ludziom dobrej woli i dobrego serca, jako szkoła możemy pomagać i czynić ten świat odrobinę lepszym dla tych, którzy znajdują się w potrzebie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status