32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO DLA KLAS IV-VIII OD 17.05-28.05.2021R.

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO DLA KLAS IV-VIII                        OD 17.05-28.05.2021R.

Nauczanie w szkole:

17.05. klasy IV, VIII

18.05 klasy V,VI

19.05 klasy VII, VIII

20.05 klasy V, VI

21.05 klasy IV, VIII

24.05 klasy IV, V, VII

28.05 klasy VI, VII

W dn. 25-27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Klasy I-III uczą się na dolnym korytarzu i wchodzą do szkoły głównym wejściem. Klasy IV-VIII wchodzą wejściem przy sali gimnastycznej i uczą się na górnym korytarzu wg planu:

klasa IV- sala nr 3

klasa V–sala nr 1

klasa VI- sala nr 3

klasa VII- sala nr 5

klasa VIII- sala nr 4

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status