32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

EkoAkcja – Sprzątamy Gminę Klucze

EkoAkcja – Sprzątamy Gminę Klucze

Dnia 22 kwietnia 2022r. nasza szkoła przystąpiła do akcji proekologicznej  “Sprzątamy Gminę Klucze” i sprawiła, że z najbliższego otoczenia zniknęły śmieci, które niszczą środowisko i zagrażają naszemu zdrowiu!

EkoAkcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększenie świadomości ekologicznej.

Na sprzątanie świata wyruszyły klasy IV-VIII wraz z wychowawcami. Klasa IV  wraz z wychowawcą mgr Piotrem Głąbkiem  sprzątała teren Ścieżki Zdrowia aż do działek – zebrała 4 worki śmieci, klasa V z wychowawczynią mgr Marzanną Waśniowską sprzątała teren wokół Góry Bukowej (tzw. Góry Maniaka) –  uczniowie zebrali 3 worki śmieci, klasa VI z mgr Pauliną Wołowicz porządkowała okolice pływalni i las przy kopalni w Jaroszowcu – uczniowie zebrali 3 worki śmieci, klasa VII wraz z wychowawcą mgr Ryszardem Smarujem sprzątnęła teren stadionu sportowego i drogę leśną  za stadionem biegnącą na Bogucin Duży i zebrała aż 5 worków , a klasa VIII z wychowawczynią mgr Marceliną Kamionką  porządkowała las w kierunku Bogucina Dużego – uczniowie zebrali 4 worki śmieci, co łącznie daje aż 19 worków śmieci.

Ta informacja jest pocieszająca, że uczniowie szkoły dokładnie posprzątali teren Jaroszowca, lecz z drugiej strony jest to informacja przerażająca, że to jest aż 19 worków. W całej Gminie Klucze zebrano 434 worki różnych odpadów. Komentarz jest raczej zbędny…

Należą się wielkie podziękowania całemu społeczeństwu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego, za czas i zaangażowane w porządkowanie terenu Jaroszowca i pobliskich lasów. Dzięki Wam, wszystkim mieszkańcom będzie żyło się lepiej!

Koordynator EkoAkcji: mgr Ewelina Maryszewska – Polan

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status