32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

DZIĘKUJEMY

DZIĘKUJEMY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Koniec roku 2021 zbliża się wielkimi krokami.

Przyszedł czas na podsumowania i podziękowania.

Ten rok należał do bardzo pracowitych, ale było warto.

Powstało boisko wielofunkcyjne, nasz plac szkolny zmienił swoje oblicze, uczniowie brali udział w warsztatach oraz otrzymali piękne nagrody za udział w konkursach, a już wkrótce dzieci i młodzież zasiądą w nowej pracowni językowej.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca, wsparcie i zaangażowanie wielu przyjaciół szkoły.

Wyrażając naszą wdzięczność, pragniemy za wszystko podziękować: za okazane wsparcie merytoryczne, za pomoc rzeczową i finansową oraz za poświęcony czas.

Szczególne słowa podziękowań kierujemy do:

 Pani Agnieszki Ścigaj – Posłanki na Sejm VIII i IX Kadencji  oraz Dyrektora OPS w Kluczach,

Pana Norberta Bienia – Wójta Gminy Klucze oraz Rady Gminy Klucze,

Pani Jarosławy Kraszewskiej – Dyrektora GZO oraz  współpracowników,  

Pań Joanny Smentek i Magdaleny Moroń z UG Klucze,

Księdza Proboszcza Jana Wieczorka,

Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” – a w szczególności do Pani Dominiki Sztuki-Arak oraz Pani Agnieszki Rutkowskiej,  

Kopalni Dolomitu Jaroszowiec CEMEX , a w szczególności do Pana Tomasza Brzozowskiego, Pana Krystiana Łosia oraz Pana Krzysztofa Manowskiego,

Firmy Glassolutions, a w szczególności do Pana Andrzeja Janika i Pana Rafała Jurczyka,

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

Fundacji mBank,

Firmy Provol Sp. z o.o.,

Pana Michała Gawrona,

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroszowiec”,

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu,

Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku za rok 2020.

Jesteśmy wdzięczni Rodzicom naszych uczniów, na których zawsze mogliśmy liczyć:

 Państwu Małgorzacie i Bogusławowi Michtom, Państwu Paulinie i Wojciechowi Wołowiczom, Panu Michałowi Galonowi, Państwu Barbarze i Wojciechowi Bąkom, Pani Katarzynie Derdaś, Pani Joannie Krzystańskiej, Pani Agnieszce Olek, Panu Wojciechowi Skowron, Pani Melanii Słaboń, Panu Sylwestrowi Micykowi, Państwu Wioletcie i Wojciechowi Przewłokom, Panu Rafałowi Gregorczykowi, Panu Danielowi Januszkowi, Panu Sebastianowi Góralowi, Państwu Monice i Pawłowi Pokwapom, Pani Katarzynie Suder, Pani Ewelinie Pachuł, Pani Gabrieli Kałwie, Pani Monice Banyś oraz Pani Joannie Brąblik. 

Dzięki Państwa pomocy nasze plany i marzenia stają się rzeczywistością.

Jeszcze raz za wszystko dziękujemy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status