32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Czysta Gmina – Czysty Świat…wyniki konkursu

Czysta Gmina – Czysty Świat…wyniki konkursu

27 maja 2022 r. na auli Szkoły Podstawowej w Kluczach, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego “Czysta Gmina- Czysty Świat“, którego organizatorem był Komitet Społeczny “Pomagamy”. 
Na konkurs wpłynęło 100 prac. Uczennica klasy 1 Maria Michta znalazła się wśród 18 laureatów i otrzymała wyróżnienie.
Konkurs miał na celu podnoszenie świadomość ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poprawę stanu środowiska naturalnego; kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego; zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za jego stan.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status